top of page
IFS - Internal Family Systems therapy
SWR - System Wewnętrznej Rodziny
Image by Roman Kraft
 

IFS - Internal Family Systems therapy helps individuals get to know their parts,

to understand what they are doing for the person and how they are doing it.

IFS helps the individuals unblend and separate from their parts

so they can experience their parts from a place of curiosity, compassion, calmness and acceptance.

 

It helps individuals appreciate the good intention behind the parts’ actions.

This allows the parts to do their job more effectively and to let go of the jobs

they took on to protect the system but that are not authentic to them.

IFS also helps bring harmony to the entire system.

IFS therapy helps individuals learn how to be with the exiles without protective parts

having to use their extreme strategies to keep the exiled parts at bay.

Learning how to live with our parts,

seeing the positive intention behind even their most destructive actions,

and cultivating our capacity to witness these parts from a compassionately curious place

are some of the most useful inner steps we can take towards having a more harmonious inner life.

 

With the help of IFS therapy, when we develop this capacity,

we realize that the problem has never been our parts.

Our parts are wonderful as they are.

Sometimes, they just need help to let go of the burdens they have taken on to protect us

and move into the roles they are meant for.

As long as we can relate to our parts from a loving, caring, curious, calm and compassionate place

we have everything we need to work with them and this is,

on some level, what inner freedom feels like.

More about IFS 
I am a Level 2 Practitioner, work under supervision
Contact me: mapowaniejoni@gmail.com 
or whatsapp +48605053388
***

SWR – System Wewnętrznej Rodziny

 metoda stworzona przez Richarda Schwartza,

według której ludzka osobowość składa się z części, które żyją w naszym wnętrzu,

które porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

Twórca IFS odczas tworzenia modelu inspirował się m.in

podejściem systemowym, terapią rodzinną,

podejściami Carla Rogersa (humanistyczne) i Fritza Perlsa (Gestalt).

IFS zostało wpisane do Narodowego Rejestru Praktyk i Programów Opartych Na Dowodach. 

https://ifs-institute.com/resources/research 

W centrum każdego z nas znajduje się JA / Self

– niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości.

Relacja z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uzdrowienia części,

które kiedyś odgrywały ważną rolę

a dziś już nam nie służą (choćby „Kontroler”, „Krytyk wewnętrzny”).

SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

Praca metodą Systemu Wewnętrznej Rodziny

- umożliwia nawiązanie empatycznego kontaktu z własnym wnętrzem

- tworzy więź pomiędzy JA a częściami

- zaprasza wszystkie nasze części, wsłuchuje się w nie

- uwalnia części ze starych, ciążących im ról i nieaktualnych wzorców zachowań

- łączy nas z naturalną życiową energią, wspierając przywództwo JA 

- wspomaga nasz wewnętrzny system w zachowaniu harmonii i równowagi

Ukończyłam 2 poziomy szkolenia, pracuję pod superwizją.

Jestem również w trakcie 3 - letniego szkolenia pracy z traumą Somatic Experiencing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATARZYNA UDGITA MAJAK, PhD

Certified in Psychosexual Somatics® Therapy (PST), 

Universal Healing Tao (UHT)  Instructor (Mantak Chia, Tao Garden, Thailand). 

Certified Sexological Bodyworker - Sexological Bodywork™ Somatic Sex Education™ Professional Training 

(The Institute of Somatic Sexology UK & Ireland),

Somatic sexologist - member of ASIS (The Association of Somatic & Integrative Sexologists)

and Trusted Bodywork.

Brainspotting Practitioner

IFS Internal Family Systems Practitioner (level 2)

I am now during a 3 -year Professional SE (Somatic Experiencing) Training

 

Works in the field of sexuality, mapping, dearmouring,

graduate of Women's Pelvic Floor 100 Hour Bodywork Training, Somatic Experiencing - Intro.

Right now being certified in Holistic Pelvic Care™ (Tami Kent).

Studied with Devapath (Osho Diamond Breath), Satyarti Deva (myofascial release),

Moumina (Bioenergetics, body reading), Aneesha Deelon (Pulsation),

Susanne Roursgaard  (sexual dearmouring), Charles Muir  (Tantra),

Svarup / Premartha (childhood and teenage deconditioning) , Nishant (therapist as a friend),

Shashi Solluna (TaoTantric Arts), Tarika Glubin (Transessence, Primal), Svagito (family constellations).

She holds PhD in visual arts from Poznan University of Arts. 

kasia-copy.jpg
bottom of page